Kontakt

PRO SPORT s. r. o.
Junácka 6
831 04 Bratislava
(Dom športu, 1. posch., č. dv. 107)

tel.: +421-2-524 944 44
pro-sport@pro-sport.sk

OTVORENÉ
pondelok – piatok
8.00 – 16.30 hod.

Bratislava a západné Slovensko
0915 794 444 (Ing. Dušan Miškovič)
Stredné a východné Slovensko
0905 240 990
Vypletací servis Bratislava
02 5249 4444